Кафићи

 • Caffe "Pulse", ул. Иве Бајазита 2. 
 • Caffe "Palazzo", ул. Војводе Степе Б.Б., тел. 026/324-045
 • Caffe "Trezor", ул. I српског Устанка 68, моб. 064-21-74-491
 • Caffe-ресторан "Вишња", ул. I српског Устанка 2,тел. 026/311-427
 • Caffe "Blue", ул.  I српског устанка 100, тел. 026/321-844
 • Caffe "M" ул. Шулејићева Б.Б., тел. 026/319-320
 • Caffe "Pub", ул. I српског устанка 43. тел. 026/312-066
 • Caffe "Rim",  ул. I српског устанка 30. тел. 026/322-220
 • Caffe "Trg", ул. I српског устанка B.B. моб. 064-413-80-80
 • Caffe "Home", ул. I српског устанка 10. моб. 064-66-86-282
 • Caffe "Crem", ул. I српског устанка 52, моб. 063-12-07-545
 • Caffe "Irish Pub dr.Watson", ул. I српског устанка 33, моб. 062-80-85-594
 • Caffe "Taboo", ул. I српског устанка 160, моб. 064-18-48-111
 • Caffe "Византија", ул. I српског устанка 49, моб. 063-80-65-945
 • Caffe-пекара "Швабић", ул. Светог Саве 8, тел. 026/321-277

Comments